Bersiam.com

ข้อมูลการชำระเงิน


สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

ช่องทางการผ่อน

ช่องทางการผ่อน

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชำระเงินผ่านบิล

ชำระเงินผ่านบิล

พร้อมเพย์

พร้อมเพย์

อินเทอร์เน็ต แบงค์กิ้ง

อินเทอร์เน็ต แบงค์กิ้ง

E-Wallet

E-Wallet

ชำระเงินผ่านคริปโต

ชำระเงินผ่านคริปโต

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

ชัฏส์พี รัตนกูลธนาณัน

244-0-50267-8

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

ชัฏส์พี รัตนกูลธนาณัน

617-2-10666-6

( ออมทรัพย์ )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

ชัฏส์พี รัตนกูลธนาณัน

223-2-46696-9

( ออมทรัพย์ )